WORKSHOP

WORKSHOPY – délka trvání 90 min., konají se nárazově – o jejich vypsání vždy informujeme předem

WORKSHOP CONTEMPOLE- LEKCE VHODNÁ PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY!

- contemporary dance (výrazový tanec) s využitím tyče
– učí lektorka Lucia Stulrajterová z brněnského pole studia DECADANCE

 
WORKSHOP SPIN EASY (vhodné pro Bronze class a výše)
 
- lekce zaměřené pouze a jen na cvičení na tyčích uvedených do protáčecího režimu

- nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti s cvičením na protáčecí tyči